Simbol-simbol Fonetis
(Fonetis)

Simbol fonetis menggambarkan bunyi yang diucapkan.
Simbol fonetis lebih detail daripada huruf.
Ada beberapa huruf hijaiyyah digambarkan lebih dari satu bentuk, misalnya: و dan ي.
Kadang و dan ي menjadi konsonan (الصامتة), misalnya: يد dan ولد, kadang sebagai vokal (الصائتة) , misalnya: طريق dan خجول.