Sosiolinguistik Asia Barat - Abdul Jawat
(Sosling Sasbar)

Dalam menu ini terdapat bahan perkuliahan Sosiolinguistik Asia Barat yang diampu oleh Abdul Jawat, SS., M.Hum